ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว สร้างโดย แก้ไขล่าสุด
1 ติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองแวงใหญ่ ม.8 ต.ภูปอ อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-06-22-11:10:40
2 ติดตามการเลี้ยงปลาดุกของสัมมาชีพชุมชนบ้านวังเกาะเห อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-06-22-11:04:25
3 ติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านกกกอก ม.11 ต.เหนือ อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-06-22-10:58:36
4 ติดตามการเลี้ยงกบของสัมมาชีพชุมชนบ้านเหล่ากลาง ม.1 อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-06-22-10:52:25
5 ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน ตำบลห้วยโพธิ์ อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-06-22-10:46:28
6 ติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 ตำบลภูด อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-06-22-10:38:12
7 ตลาดนัดชุมชนน่าอยู่ปลอดสาร นางรมิดา ศิริกุล 2017-06-03-22:02:16
8 ตลาดน่าอยู่ปลอดสาร นางรมิดา ศิริกุล 2017-05-30-22:24:15
9 จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน นางรมิดา ศิริกุล 2017-05-30-22:07:35
10 ติดตามโครงการสัมมาชีพชุมชน กลุ่มทอเสื่อ ม.16 บ้านโ นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-29-12:33:42
11 กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด ม.9 บ้านดอนม่วง นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-29-12:31:53
12 ติดตามสัมมาฃีพและการต่อยอดของสัมมาชีพ นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-29-11:47:33
13 ติดตามการเพาะเห็ดฟางบ้านดอนสนวน อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-17-10:38:29
14 ติดตามการเพาะเห็ดของสัมมาชีพชุมชนบ้านคำเม็ก อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-17-10:22:36
15 ผลผลิตของสัมมาชีพชุมชน อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-17-10:17:27
16 ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพบ้านโคกล่าม อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-17-10:04:59
17 ตลาดสัมมาชีพผ้าฝ้ายอย่างดีราคาพิเศษ นางรมิดา ศิริกุล 2017-05-10-23:03:01
18 ตลาดสัมมาชีพชุมชน นางรมิดา ศิริกุล 2017-05-10-22:37:13
19 งานแสง สี เสียง และพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู ปี ๒๕๖ นางสำราญ เพิ่มสิน 2017-05-09-14:01:39
20 ขนมลูกชุป สำราญ เพิ่มสิน 2017-05-07-12:29:24
21 สัมมาชีพชุมชนบ้านหัวขวา ม.๑๒ ต.หลักเมืองร่วมกันทำ นางสำราญ เพิ่มสิน 2017-05-06-21:37:21
22 ติดตามกลุ่มทำขนมกล้วยฉาบสัมมาชีพ บ้านโนนรัง ม.๔ ต นางสำราญ เพิ่มสิน 2017-05-04-21:08:36
23 สัมมาชีพตระกร้าเชือกฟาง บ้านโปโล นางสำราญ เพิ่มสิน 2017-05-03-12:08:02
24 เสื้อเย็บมืออีกหนึ่งอาชีพจากสัมมาชีพชุมชน จักรินทร์ ทิพย์โยธา 2017-05-02-14:51:14
25 ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนบ้านเหล่ากลา นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-01-10:41:00
26 ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนบ้านคำไผ่ ม. นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-05-01-10:37:45
27 ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนอำเภอท่าคันโท นางสาวสายบัว อุ่นทะยา 2017-04-28-20:31:20
28 พช.บูรณางานร่วมกับ สนง.เกษตร ส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน นายธณัฐ วรวัฒน์ 2017-04-19-11:41:27
29 ติดตามสัมมาชีพเลี้ยงจิ้งหรีด นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-04-10-12:52:23
30 กลุุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านนาแก้ว อำเภอสมเด็จ รมิดา ศิริกุล 2017-04-08-16:08:44
31 โครงการต่อยอดจากสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองสาหร่าย ม.8 ต นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-04-07-12:59:38
32 ตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนตำบลห้วยโพธิ์ นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-04-07-12:55:26
33 @สมเด็จ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองอิดุม ม.๖ ต.ศรีสมเด็จ รมิดา ศิริกุล 2017-04-02-21:36:01
34 @สมเด็จ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโคกกลาง นางรมิดา ศิริกุล 2017-04-02-21:34:45
35 @ฆ้องชัย "กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ"บ้านเหล่าใหญ่ น.ส.ปัทมา พนิตกุล 2017-04-02-21:32:50
36 @ฆ้องชัย "กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ" บ้านดอนแคน น.ส.ปัทมา พนิตกุล 2017-04-02-21:32:17
37 @พ่อเมืองสหัสขันธ์ เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มสัมมา ศิรินันท์ 2017-03-31-23:28:04
38 @สามชัย สัมมาชีพชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมแพรวา บุษบา ภูทับทิม 2017-03-30-19:28:23
39 @สมเด็จ สัมมาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกกลาง รมิดา ศิริกุล 2017-03-29-23:22:40
40 @ดอนจาน ต่อยอดสัมมาชีพกลุ่มกล้วยหอมทอง อุไรวรรณ วังภูสิทธิ์ 2017-03-29-21:04:17
41 @ดอนจาน จนท.พช.และ พก.รุ่น 103 สมทบทุนจัดตั้งตลาดน อุไรวรรณ วังภูสิทธิ์ 2017-03-29-20:59:38
42 อ.ดอนจาน สัมมาชีพจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชน อุไรวรรณ วังภูสิทธิ์ 2017-03-29-20:56:49
43 อ.ดอนจาน ติดตามสัมมาชีพ กลุ่มจักสานพลาสติก อุไรวรรณ วังภูสิทธิ์ 2017-03-29-20:54:14
44 อ.ดอนจาน ติดตามสัมมาชีพ กลุ่มทอเสื้อกกลายขิต ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-29-20:52:47
45 ตลาดนัดอำเภอ สัมมาชีพชุมชน ครั้งที่ ๒ ธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-28-12:52:23
46 ส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพ ธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-28-11:45:29
47 ส่งเสริมการขึ้นสินค้า OTOP สัมมาชีพชุมชน หมู่ ๓ บ้ ธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-28-11:43:43
48 ส่งเสริมผักไฮไปโพนิค ธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-28-11:41:43
49 สัมมาชีพชุมชน บ้านดอนแคน ขายผลผลิต ธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-28-11:41:26
50 ลงทะเบียนกลุ่ม OTOP สัมมาชีพชุมชน บ้านท่าแห่ หมู่ ธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-28-11:41:11
51 ส่งเสริมการแปรรูปไข่เค็ม บ้านโนนศิลาเลิง หมู่ ๑ ตำ ธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-28-11:39:06
52 @ท่าคันโท สัมมนาชีพทำขนม ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-19:37:07
53 @ยางตลาด ปลูกเห็ด ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-19:34:24
54 @ยางตลาด ปลูกแก้วมังกร ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-19:33:05
55 @ยางตลาด ทำม้าหินอ่อน ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-19:31:57
56 @ยางตลาด เลี้ยงจิ้งหรีด ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-19:29:43
57 @อำเภอร่องคำ ติดตามกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-14:59:31
58 @อำเภอร่องคำ ติดตามกลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-14:58:34
59 ร่องคำ ติดตามกลุ่มเย็บหมอนขิด ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-24-14:57:37
60 ติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองหัวช้าง อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-03-23-18:14:24
61 ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ท่านอรษา โพธิ์ทอ นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-03-22-23:58:43
62 สัมมาชีพชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธ์ุดูงานเลี้ยงไก่ไข่ นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-03-22-23:32:02
63 อ.ห้วยผึ้ง เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับอ ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-17-17:23:32
64 อ.เมืองกาฬสินธุ์ ติดตามสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-03-17-17:23:14
65 อ.คำม่วง ฐานที่ 3 ครัวเรือนต้นแบบปราชญ์สัมมาชีพชุม ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-17-17:22:38
66 อ.คำม่วง ฐานที่ 2 กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร  ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-17-17:22:19
67 อ.คำม่วง ฐานที่ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต SSG ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-17-17:22:01
68 อ.ห้วยเม็ก ติดตามการเลี้ยงไก่ ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-17-17:21:19
69 อ.ห้วยเม็ก ติดตามการเพาะเห็ดฟาง2 ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-17-17:20:58
70 อ.เมืองกาฬสินธุ์ ติดตามสัมมาชีพในการเพาะเห็ดฟาง อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์ 2017-03-17-17:20:38
71 อ.ฆ้องชัย เปิดตลาดนัดขายสินค้ากลุ่มสัมมาชีพชุมชน/ก นายธณัฐ วรวัฒน์ 2017-03-17-17:20:08
72 อ.ห้วยเม็ก ติดตามการทอผ้า/ทอเสื่อกกบ้านนาคำ ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-09-10:43:04
73 อ.ห้วยเม็ก ติดตามการทอผ้าขาวม้าและตัดเย็บเสื้อผ้า ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-09-10:37:29
74 อ.ยางตลาด กาฬสินธุ์ ส่งวัสดุสัมมาชีพชุมชน ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-08-09:53:03
75 อ.ยางตลาด อบรมปราชญ์สัมมาชีพชุมชน บ้านอุ่มเม่า ทัศนีย์ นนทมาตย์ 2017-03-08-09:51:00

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา