โดย :
นางรมิดา ศิริกุล
2017-04-02-21:34:45
image1

@สมเด็จ สัมมาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง สามารถสั่งสีได้ตามที่ต้องการ ราคาเมตรละ ๑๐๐ บาท รมิดา ศิริกุล

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา