โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-06-22-10:46:28
image1

สัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลห้วยโพธฺื ได้จัดจำหน่ายสินค้า ณ หน้าเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา