โดย :
ธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-28-12:52:23
image1

อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตลาดนัดอำเภอ ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ตั้งที่ ๒ จำหน่ายสินค้าสัมมาชีพชุมชน สินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา