โดย :
ธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-28-11:41:43
image1

คุณจิราพร  พิมพ์แสน วิทยากรสัมมาชีพชุมชน บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ ๘ นำผักไฮโปโพนิคมาแสดงจำหน่ายสินค้า เป็นผักปลอดสารเคมีสามารถสร้างรายได้ตลอดปี

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา