โดย :
รมิดา ศิริกุล
2017-03-29-23:22:40
image1

@สมเด็จ สัมมาชีพกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง สามารถสั่งสีได้ตามที่ต้องการ ราคาเมตรละ ๑๐๐ บาท

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา