โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-09-10:43:04
image1

@ห้วยเม็ก 24 ก.พ. 60 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านนาคำ ม.11 ต.กุดโดน ดำเนินการทอผ้า/ทอเสื่อกก ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน #กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติในครัวเรือน/กลุ่ม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา