โดย :
อุไรวรรณ วังภูสิทธิ์
2017-03-29-20:56:49
image1

สัมมาชีพบ้านหนองมั่ง ม.8 ต.ม่วงนา กลุ่มขนมไทย จำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ที่ โรงพยาบาลดอนจาน ร่วมกับตลาดปลอดสาร (ตลาดสัมมาชีพ)

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา