โดย :
อุไรวรรณ วังภูสิทธิ์
2017-03-29-21:04:17
image1

@ดอนจาน 29 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมโครงการต่อยอดสัมมาชีพกลุ่มกล้วยหอมทองบ้านม่วงกลาง โดยเข้ารับการอบรมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.กาฬสินธุ์ สอนโดย อาจารย์กรรณิการ์ ห้วยแสน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา