โดย :
รมิดา ศิริกุล
2017-04-08-16:08:44
image1

@สมเด็จ สัมมาชีพกลุุ่มทอเสื่อกกบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหลายลายให้เลือก ขนาดกว้าง 1.5 ม. x 2 ม. ราคา 250 บาท  และขนาดกว้าง 1 ม. x 2 ม. ราคา 100 บาท โดยมี  นายอาคม ขันทะ เป็นประธานกลุ่ม โทร 0885097249

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา