โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-17-17:23:32
image1

@ อำเภอห้วยผึ้ง วันนี้ 13 มีนาคม 2560 เวลา 16.40 น. นายวิชัย  ฤทธิหาร พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง  ประชุมซักซ้อมทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อม วางแผน ในการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับอำเภอ  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2560

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา