โดย :
ธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-28-11:41:26
image1

วิสาหกิจชุมชนปันบุญ บ้านดอนแคน แหล่งเรียนรู้ขายผลผลิตกลุ่มสัมมาชีพชุมชน สร้างรายได้กลุ่ม รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษ ปลอดสารเคมี

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา