โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-05-01-10:37:45
image1

ออกติดตามการดำเนินกิจกรรมบ้านคำไผ่ ม .2 ตำบลหนองกุง ปลูกผักสวนครัว และจัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่ชาวบ้านร่วมกันทำขึ้นเพิ่มเรียนรู้ในการดำรงชีวิต นำทีมโดย นางศรีสลับ  นาชัยเริ่ม นักวิชากรพัฒนาชุมชนชำนาญการ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา