โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-17-17:22:38
image1

@กาฬสินธุ์ : 3 มีนาคม 2560 นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และคณะวิทยากร นำพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 103 จำนวน 101 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่โดดเด่นของหมู่บ้าน 3 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ (1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต SSG (2) กลุ่มอาชีพแปรรูปสมุนไพร  (3) ครัวเรือนต้นแบบปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ณ บ้านนาบอน หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา