โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-09-10:37:29
image1

@ห้วยเม็ก 24 ก.พ. 60 ติดตามการดำเนินงานกลุ่มครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านนาค้อ ม.6 ต.ห้วยเม็ก  ดำเนินการทอผ้าขาวม้า และตัดเย็บเสื้อผ้า ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน #กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติในครัวเรือน/กลุ่ม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา