โดย :
ธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-28-11:45:29
image1

กลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ ๘ ต่อยอดกลุ่มทำกระเทียมดอง เพิ่มมูลค่าและสามารถขายได้นานขึ้น พร้อมทั้งลงทะเบียนกลุ่มเป็น OTOP ของอำเภอฆ้องชัย กลุ่มใหม่ประจำปี ๒๕๖๐

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา