โดย :
นางสาวสายบัว อุ่นทะยา
2017-04-28-20:31:20
image1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าคันโท  ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท  จัดงานมหกรรมตลาดนัดสัมมาชีพชุมชนและการเปิดศูนย์จัดการดินปุุ๋ยชุมชน  ตำบลนาตาล  มีกลุ่มสัมมาชีพชุมชนร่วมจำหน่ายสินค้าและเสดงสินค้า ในเขตตำบลนาตาล รวม  ๗  กลุ่ม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา