โดย :
นายธณัฐ วรวัฒน์
2017-04-19-11:41:27
image1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฆ้องชัยและสำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย บูรณางานร่วมกันสนับสนุนกลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ ๘ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา ในการปลูกผักไรสารในเนื้อที่แปลงสาธิต ๕ ไร่ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา