โดย :
นายธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-17-17:20:08
image1

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเดินชมตลาดนัดอำเภอฆ้องชัย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฆ้องชัย บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและท้องถิ่น  จัดตั้งตลาดนัดอำเภอฆ้องชัย จัดขายสินค้า OTOP กลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มสตรี ผลผลิตของชุมชน ฯลฯ วันวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๐

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา