โดย :
นางรมิดา ศิริกุล
2017-05-30-22:24:15
image1

ตลาดสัมมาชีพชุมชน ตลาดน่าอู่ยปลอดสารบ้านหนองบัวโดน  หมู่ที่ 1.  ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ  ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา.15.00.น

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา