เทคนิคส่งเสริมสัมมาชีพ

# ชื่อความรู้ เจ้าของความรู้ อำเภอ จังหวัด วันที่สร้าง
1 ทอผ้า นางนงคาล ยาระวง สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:53:13
2 ทอผ้า นางติล ไลยบาล สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:48:55
3 ทอผ้า นางฉวีวรรณ มิยะเศษ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:46:23
4 ทอผ้า นางประกอบ เเฉล้มชาติ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:43:34
5 ทอผ้า นางสายฝน ไลยะมาลย์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:38:01
6 ทอผ้า นายไกรวัน เมืองพรม สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:28:30
7 ทอผ้า นายประยูร สามัญตา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:24:47
8 ทอผ้า นายเหิน ศิริสุข สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:08:34
9 ทอผ้า นางผง ทำศิลา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:04:52
10 ทอผ้า นางสาวปิยวัลย์ ตั้งจิตอภิชัย สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-11:01:19
11 ทอผ้า นายบัวสม ดีรักษา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:54:04
12 ทอผ้า นายทวี ธาตุศรี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:50:45
13 ทอผ้า นางพิษสมัย ศรีวันคำ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:47:39
14 ทอผ้า นางเกษ จุมพิลา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:44:43
15 ทอผ้า นางลำไย อันชัยศรี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:40:17
16 ทอผ้า นางบุตร มะลิไมย์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:37:59
17 ทอผ้า นางทองเพรช สีลาพา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:32:40
18 ทอผ้า นางคำสิน เขตต์จำนงค์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:29:00
19 ทอผ้า นางสมพงษ์ เห็มวิชัย สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:23:35
20 ทอผ้า นางสาคร สุดทวี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:15:38
21 ทอผ้า นางทิน ศรีประเสริฐ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:07:48
22 ทอผ้า นางอรทัย สาเเพงน้อย สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-10:04:00
23 ทอผ้า นางเรียน ภูพันนา สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:56:12
24 ทอผ้า นางสังฆ์ ภารจำนงค์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:52:51
25 ทอผ้า นายบุญเพ็ง ถิ่นวิสัย สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:47:15
26 จักสาน นายสุนัน เขาทอง สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:44:11
27 จักสาน นายสุด มณีกรรณ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:35:02
28 จักสาน นายวีระชัย สมตาเตะ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:29:33
29 จักสาน นายนิกร ภูครองนาค สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:24:06
30 จักสาน ยายสมพงษ์ รุดชิน สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:23:26
31 ทอผ้า นางทองจันทร์ พรคำช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:12:59
32 ทอผ้า นางพรพรรณ อาจดวงดี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:07:37
33 ทอผ้า นางสุภาพร เเสงสวัสดิ์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-09:04:04
34 ทอผ้า นาง สมการ สุพรม สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-08:56:11
35 การทอผ้า นาง นิลวรรณ์ วงษ์ชาลี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-21-08:53:10
36 การจักสาน นายสำราญ พัฒนะสาร สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-18-15:39:50
37 การจักสาน นายสังวาล สารกรณ์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-18-15:37:06
38 การจักสาน นายดวงจันทร์ สารจิต สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-18-15:34:34
39 การจักสาน นายทองนาค ภูดวงศรี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-18-15:30:33
40 การจักสาน นายสีทา สารจิตร สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-18-15:21:37
41 ทอผ้า นางวราภรณ์ สารกรณ์ สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-18-15:14:25
42 การทอผ้า นางวิไล บุญลาศรี สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-17-10:43:41
43 ทอผ้า นางบุญมี วิกล สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-17-10:40:53
44 การทอผ้า นางไพรวรรณ์ อมรรัตน์ทิพยกุล สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-17-10:37:43
45 การทอผ้า นางประกอบ ปัญจิตร สามชัย กาฬสินธุ์ 2017-05-17-10:28:28
46 ขนมลูกชุป นางสาวนิตยา คำมูลนาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-15-14:56:38
47 ปศุสัตว์เบื้องต้น นายกมลรักษ์ เขจรลัย ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-08-17:02:22
48 สานฝาขัดแตะ นายสวาท ห้าวหาญ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-08-16:55:49
49 ทำปุ๋ยชีวภาพ นายพิชิต ศิริเมือง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-15:35:45
50 ทอเสื่อกก นางชุมพร การรักษา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-15:31:23
51 จักสาน นายพุทธา การช่วง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-15:27:28
52 ทอผ้า นางหมวย ไชยคำมิ่ง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-15:21:59
53 การเลี้ยงปลา นายชนะศึก ภารสำเร็จ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-15:16:33
54 ทอเสื่อกก นางอ้วน สาลาด ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-15:02:20
55 เกษตรผสมผสาน นายทองคูณ อรัญเฉียง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-14:51:21
56 ทำปุ๋ยชีวภาพ นายสมลี พรมพินิจ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-14:44:50
57 เกษตรผสมผสาน นายไพฑูลย์ การผ่อง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-14:40:12
58 เกษตรผสมผสาน นายจรรยา พัฒบุบผา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-14:37:05
59 เกษตรผสมผสาน นางรำพันธ์ เดชโกพรม ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:54:17
60 เกษตรผสมผสาน นายทองปน การภักดี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:51:48
61 สมุนไพร ลูกประคบ นางเสาวณี สรรพเลิศ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:48:22
62 จักสาน นายบุญ นันบุญ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:44:52
63 ปลูกเห็ดขอนขาว นายพิเนตร คำมีภักดี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:42:37
64 จักสานตระกร้าพลาสติก นางปาน ภารประดิษฐ์ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:13:05
65 จักสานตระกร้าพลาสติก นางสมควร ชัยนาฮี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:10:20
66 การทอเสื่อกก นางบุญโฮม พาพุทธา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:07:29
67 การทอเสื่อกก นางประเสริฐ บรรนามล ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-13:04:55
68 การจักสาน นายภิรมย์ วรชินา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-05-12:59:51
69 ปลุกเห็ดฟางในแปลงดิน นางประจวบ สีดาออน ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-02-12:57:39
70 การเลี้ยงจิ้งหรีด นางบัวลัย สีแก้ว ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-02-12:32:54
71 ปลูกข้าวโพดอินทรีย์ นายอรุณ ขาวพรมรินทร์ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-02-12:15:10
72 การแปรรูปสมุนไพร นายณัฐกิจ จับอันชอบ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-02-12:02:29
73 ข้าวเกรียบผลไม้ นายสันติ วัลอาจ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:42:39
74 เสื้อเย็บมือ นางสาวละมุด บำรุงเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:20:31
75 ทอผ้าพื้นเมือง นางรัชนีย์ ผ่านสำแดง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:19:27
76 ทอผ้าพื้นเมือง นางทองมั่น ทิพย์เดชา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:18:44
77 ทอผ้าพื้นเมือง นางสุดถนอม หระมาตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:18:10
78 ทอผ้าพื้นเมือง นางละเอียด สารสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:17:34
79 ทอผ้าพื้นเมือง นางประมวล พิมพาจันทร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:16:31
80 เสื้อเย็บมือ นางสุวรรณ ศรีบุญเรือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:15:45
81 แชมพูสมุนไพร นางสุมณทา อนันทวรรณ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:14:18
82 แชมพูสมุนไพร นายรัตน์ หรเขต กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:12:59
83 แชมพูสมุนไพร นางละมัย อนันทวรรณ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:11:31
84 แชมพูสมุนไพร นางเรียม หันวิสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:10:52
85 แชมพูสมุนไพร น.ส.รังสิยา หรเพลิด กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:09:24
86 ตระกร้าพลาสติก นางอรวรรณ จันลาวงค์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:07:38
87 ตระกร้าพลาสติก นางสมภาร ราชมนเทียร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:06:03
88 ตระกร้าพลาสติก นางวงเดือน วันชูเสริม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:04:57
89 ตระกร้าพลาสติก นางบานชื่น โคตพันธ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:03:58
90 ตระกร้าพลาสติก นางสุวรรณา ราชมนเทียร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-11:02:59
91 ทอผ้าพื้นเมือง นางวิญา แสนแสนยา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:58:32
92 ทอผ้าพื้นเมือง นางปิยะวรรณ เถาว์กายา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:57:43
93 ทอผ้าพื้นเมือง นางมะลิ บุตรแสน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:57:09
94 ทอผ้าพื้นเมือง นางสาวบังอร ศรีวิพันธุ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:56:38
95 ทอผ้าพื้นเมือง นางไสว สุวรรณเสือ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:55:00
96 แปรรุูปผ้า (ที่นอนปิคนิค) นางสุปียา สารเสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:53:36
97 แปรรุูปผ้า (ที่นอนปิคนิค) นางวิไล สารสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:53:04
98 แปรรุูปผ้า (ที่นอนปิคนิค) นางสุที นาชัยลาน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:52:34
99 แปรรุูปผ้า (ที่นอนปิคนิค) นางสายฝน บุทธิทักษ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:51:59
100 แปรรุูปผ้า (ที่นอนปิคนิค) นางโพธิ์ศรี จิตราช กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:51:26
101 ทอผ้าพื้นเมือง นางมนทา จำรัสรักษ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:50:44
102 ทอผ้าพื้นเมือง นางถาวร ศรีวิจารย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:50:13
103 ทอผ้าพื้นเมือง นางสาวกาญจนา รัตน์อนันต์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:49:33
104 ทอผ้าพื้นเมือง นางเปียน โทเพ็ชร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:48:46
105 ทอผ้าพื้นเมือง นางหนูเม้ย ไวยพจน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:47:25
106 ขนมกล้วยฉาบ นางละมุลเพชร โมกขรัตน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:46:50
107 ขนมกล้วยฉาบ นางแจ่มจันทร์ หัดรัดชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:45:47
108 ขนมกล้วยฉาบ นางนภาพร ขันธพัฒน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:45:15
109 ขนมกล้วยฉาบ นางจำเนียร ศรีสัตย์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:44:37
110 ขนมกล้วยฉาบ นางลำไพร หรพูล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:44:02
111 เสื้อเย็บมือ นางสุพัตรา อรุณรัตน์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:42:09
112 ทอผ้ามัดหมี่ นายอดุลย์ นามมนตรี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:33:50
113 ไร่นาสวนผสม นายสัมฤทธิ์ ภูแสนใบ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:33:26
114 น้ำยาเอนกประสงค์ นางรจนา พัฒนสาร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:28:08
115 น้ำยาเอนกประสงค์ นางเพ็ญสว่าง ภักดีหาร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:25:40
116 น้ำยาเอนกประสงค์ นางสำราญ เรืองฉาย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:22:55
117 น้ำยาเอนกประสงค์ นายจำลอง จงฤาชา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:16:38
118 น้ำยาเอนกประสงค์ นางอัจราพร อรุณไพร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:13:12
119 ทอเสื่อกก นางสมร หัดระวี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:08:30
120 ทอเสื่อกก นางสุพรรษา อรุณไชย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:04:31
121 ทอเสื่อกก นางสนธิ์ อรุณชัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-10:02:10
122 ทอเสื่อกก นางสลักจิต อรุณพาส กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-09:59:53
123 ทอเสื่อกก นางอนงค์ สีนาเรียง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-02-09:57:07
124 ไร่นาสวนผสม นายประคอง ใจศิริ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-01-16:55:41
125 การเลี้ยงกบในบ่อดิน นายพล ตาทิพย์ ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-01-16:42:04
126 เลี้ยงกบในบ่อดิน นายบุญรวม ใจอ่อน ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 2017-05-01-16:25:35
127 ทอเสื่อกก นางสมศรี อรัญโชติ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:48:37
128 ทอเสื่อกกมัดหมี่ น.ส.ผุสดี บรรพบุตร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:46:47
129 ทอเสื่อกก นางโสภา อาทิตย์ตั้ง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:46:06
130 ทอเสื่อกก นางพันตรี มาตรสว่าง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:43:15
131 ทอเสื่อกก นายอรุณ อรัญโชติ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:41:12
132 ทอเสื่อกก นายสุนทร ดวงวิสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:38:59
133 น้ำยาเอนกประสงค์ นางคำพันธุ์ แก้วสีนวล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:35:48
134 น้ำยาเอนกประสงค์ นางแสงจันทร์ เขตผดุง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:33:48
135 น้ำยาเอนกประสงค์ นางมลิวรรณ หาญอาษา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:31:31
136 น้ำยาเอนกประสงค์ นางดวงจันทร์ ปัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:28:28
137 น้ำยาเอนกประสงค์ นางมลิวรรณ ศรีพงษ์เสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:25:43
138 ทอผ้ามัดหมี่ นางสุภาพ รัตนอนันต์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:20:49
139 ทอผ้ามัดหมี่ น.ส.บุญทัน ศรีสุยิ่ง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:19:10
140 ทอผ้ามัดหมี่ นางกรองจิตร บำรุงศักดิ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:17:31
141 ทอผ้ามัดหมี่ นางวันเพ็ญ สาระชร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:15:35
142 ทอผ้ามัดหมี่ นางนงรักษ์ จอมพิมูล กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:12:02
143 ทอเสื่อกก นางบังอร ศรีสุยิ่ง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:08:47
144 ทอเสื่อกก นางบุญโส หาญอาษา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:07:15
145 ทอเสื่อกก นางสำรี พัฒนสาร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:05:23
146 ทอเสื่อกก น.ส.บังอร ศรีวิสัย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:03:42
147 ทอเสื่อกก นางสัมพรรณ อินทะสอน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-13:01:06
148 ปุ๋ยธาตุสี่ นายนฤมิตร ราชภักดี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:50:17
149 ปุ๋ยธาตุสี่ นางสาวสมจิตร อนันทวรรณ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:48:30
150 ปุ๋ยธาตุสี่ นายเฉลิมชัย วงค์จันเรือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:46:31
151 ปุ๋ยธาตุสี่ นายมิถุนา แน่นอุดร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:44:52
152 ปุ๋ยธาตุสี่ นายสุพจน์ นนท์ฤาชา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:42:49
153 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางสมหมาย ศรีวิพันธุ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:38:21
154 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางดวงใจ คงประเสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:36:32
155 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางอมร อินทศร กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:34:24
156 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางประครองศิลป์ สรีพงษ์เสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:32:25
157 ผ้าพันคอพื้นเมือง นางสายใจ คงประเสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:30:26
158 ทอผ้าพื้นเมือง นางจินดารา รักษ์มณี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:07:20
159 ทอผ้าพื้นเมือง นางพวงทอง สุขนิรันดร์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:05:35
160 ทอผ้าพื้นเมือง นางวิไลวรรณ เย็นไทย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:03:47
161 ทอผ้าพื้นเมือง นางมลิวรรณ ขันอาษา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:01:48
162 ทอผ้าพื้นเมือง นางบัวทอง ศรีโนนยาง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-12:00:10
163 ทอเสื่อกกมัดหมี่ นางณัฐปาณี ศรีพงษ์เสริฐ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-11:55:39
164 ทอเสื่อกกมัดหมี่ นางสมหมาย แก้วสอนสรี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-11:54:49
165 ทอเสื่่อกกมัดหมี่ นางสมควร ศรีพงษ์พันธ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-05-01-11:52:52
166 การทำเกษตรแบบผสมผสาน นายสนิท บุญศรีนาค ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-05-01-09:17:28
167 การปลูกไผ่เลี้ยงน้อง นายมุตดา สีวิไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-30-14:48:00
168 เสื้อเย็บมือ นางจันทร์สุฎา อนันทวัน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-28-11:15:19
169 เสื้อเย็บมือ นางแดง ราชภักดี กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2017-04-28-11:14:43
170 เกษตรอินทรีย์ นายวีระ อันโนนจารย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-10:00:53
171 ขนมไทย นางจันตรี บุษรา ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:48:26
172 การทำนาปลอดสารพิษ นายคำพันธฺุ์ หงษ์ศรีเมือง ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:43:30
173 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายจตุรพรชัย อะมะมูล ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:39:52
174 ปลูกข้าวปลอดสารพิษ นายบุญทัน นาเรียงรัตน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:35:53
175 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายคำสอน ปัดสี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:30:10
176 การเลี้ยงจิ้งหรีด นางยุวดี ผลาปรีย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:26:09
177 การเลี้ยงปลา นายอภิวัฒ เที่ยงทัด ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:22:00
178 การเย็บผ้า นายชาตรี สอนศรี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:10:43
179 การปลูกผักปลอดสารพิษ นายอนุวัต ระดาขันธุ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:06:04
180 การทอผ้าไหม นางสุภี ระดาเขต ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-09:01:15
181 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายวิษณุ คำมะโนชาติ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-25-08:57:11
182 ปลูกผักปลอดสาร นายประชิต แก้วกาหลง ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-13:46:32
183 จักสาน นายเสถียร โพธิ์กุดไสย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-13:40:00
184 นวดแผนโบราณ นางเพ็ญประภา เยาวพันธุ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-11:27:10
185 ทำไร่นาสวนผสม นายบุญมี ไชยมาลี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-11:20:55
186 นวดแผนไทย นางประดิษฐ์ ทูลมาลา ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-11:05:47
187 ทำไร่นาสวนผสม นางมาลี ปาทะวงค์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-24-11:00:38
188 พริกป่น-ข้าวคั่ว นางสาววิชชุรัตน์ฎา แก้วคูณ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2017-04-19-16:55:21
189 จักสาร นายบุญ ภูแสนศรี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-19-09:48:05
190 จักสาร นายหัต วิระพันธ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-19-09:43:08
191 ช่างเสริมสวย นางยุพา ถนอมสงวน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-19-09:37:46
192 นวดแผนโบราณ นางสมบูรณ์ ถนอมสงัด เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-19-09:24:29
193 ปศุสัตว์เลี้ยงหมูขุน นายประคอง ภูแสงสี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-19-08:57:45
194 ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางลัดดา นาเทียมเขต คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-17:02:29
195 การทอผ้าแพรวา นายดิศรณ์ ไชยสัตย์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:37:00
196 การทอพื้นเมือง นายสายทอง ยลยุบล คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:30:29
197 เลี้ยงกบบ่อดิน นางอุทิน สุวรรณมุน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:26:49
198 เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย นายสุริวาน พลมนตรี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:23:39
199 เลี้ยงปลาดุก นายสนธยา พิมพะนิตย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:15:32
200 ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ นางบุญจันทร์ ภานโอภาส เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:10:26
201 การปลูกเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน นางอารี ดอกเข็ม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:10:07
202 ทำปุ๋ยอินทรีย์ นายวิชัย บุญสมร ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:03:25
203 ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ นางพรสวรรค์ รักภักดี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-16:02:53
204 เตาซูปเปอร์อั้งโล่ นายไกรสิน อรรถประจง คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:59:57
205 เกษตรปลอดสาร นายไพบูลย์ คุ้มศรีไวย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:56:00
206 ข้าวปลอดสาร นายประหยัด โพนชัยแสน ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:49:22
207 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายสุทน ไหนเทศ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:44:53
208 ข้าวปลอดสาร นายวิชัย โพธิ์ศรีรัตน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:39:01
209 การทอผ้าไหมแพรวา นางสวาท ติชาวัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:36:50
210 การเลี้ยงไก่พันธุ์เมือง นายนคร จันทะโสตถิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:29:48
211 ปลูกผักปลอดสาร นายคนงค์ จาบกระโทก ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:28:10
212 เศรษฐกิจครัวเรือนหมูหลุม นายวัชรพงษ์ เรืองแสน คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:22:12
213 หลุมพอเพียง นางสุทิน อารามพงษ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:16:19
214 การทอผ้าพื้นเมือง นายพรมมา เวิงวิถา คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:09:49
215 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นางเกสร ผมเพ็ชร์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-15:03:42
216 การปลูกผักปลอดสาร นางฉลวย โสภีพันธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:54:27
217 การทำปุ๋ยหมักชีวะภาพ นายสุเทศ อรรถประจง คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:48:05
218 การเลี้ยงปลาดุก นายประยูร แก้วกาหลง ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:44:21
219 ผ้าไหมมัดหมี่ นายผาศักดิ์ คำออน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:40:07
220 การปลูกข้าวปลอดสาร นายสมดี ศรีลารักษ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:36:55
221 การเลี้ยงเป็ดเทศ นายทัศน์ ติกาพันธ์ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:35:01
222 ปลูกผักปลอดสาร นายวิลัย กมลสาร ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:32:37
223 การปลูกผักปลอดสาร นายไผทวุฒิ ภักดีหาร ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:29:13
224 การทอผ้าพื้นเมือง นางสาวนงลักษณ์ ปัจฉิม คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:24:36
225 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายบัวผัน คำนวณ คำม่วง กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:12:48
226 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายดิรุก วงพิเดช ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-14:04:42
227 การทำนาแบบผสมผสาน นายสมศักดิ์ ผดุงสัตย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-12:03:28
228 การทำขนมไทย นางบัวไข สายโรจน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-11:55:43
229 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ นายชาญชัย กมลสินธุ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-11:40:43
230 นวดแผนไทย นางสาวลัดดา โพธิกุดไสย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-11:32:35
231 นวดแผนไทย นางสาวเกดไพทูลย์ ราชภักดี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-10:46:43
232 เกษตรผสมผสาน นายดาวรุ่ง ศรีเกิด เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-10:08:28
233 เกษตรผสมผสาน นายสุจิรัตน์ อิ่มวงค์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-10:00:15
234 เกษตรผสมผสาน นายจรุง ทรัพย์ผาด เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-09:54:32
235 เกษตรผสมผสาน นายสงวน พันกุล เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-09:48:28
236 ปลูกมันสำปะหลัง นายบุญตา จำเริญสัตย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-09:38:50
237 ทำเกษตรผสมผสาน นางทองพูน ธารไชย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-09:17:31
238 ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ นายศีลธรรม อังคะแสน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-09:01:59
239 เกษตรผสมผสาน นายสมพาน ธารไชย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-18-08:56:05
240 เศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงปลาดุก) นางนิรภา นามสกุล โสภาพรม ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-12-14:01:25
241 การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ นายประสาร นามสกุล สายโรจน์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-12-13:50:41
242 ปลูกผักปลอดสาร นายเกษม นามสกุล คำลัยวงษ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-12-13:49:35
243 ปลูกผักปลอดสาร นายวิชิต นามสกุล บุตรสมบัติ ร่องคำ กาฬสินธุ์ 2017-04-12-13:48:45
244 ทอเสื่อกก นางคนึงนิจ ญาณสิทธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:57:32
245 ปลูกมะนาว นายสำราญ อิ่มทรัพย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:54:18
246 ทำนา เลี้ยงไก่ นางทองสุข บุญโชติ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:39:16
247 ทำนา เลี้ยงไก่ นางเสาวภาคย์ ญานบุญ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:36:16
248 ตัดเย็บเสื้อผ้า นางสาวบุญเลิศ ญานบุญ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:26:44
249 ทำนาทำไร่ นายอำนวย นระแสน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:12:19
250 ทอผ้า นางสาวโสนน้อย ไร่สงัด เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:10:10
251 ทำนาทำไร่ นายสุเทพ สมกอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-15:05:41
252 ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ นายณรงค์ พันโกฏิ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-10:46:20
253 ทำนาทำไร่ นางบัวไล อารีเอื้อ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-10:44:00
254 ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ นายสมาน ทองคำห่อ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-10:41:53
255 ทำนาทำไร่ นายสุดชา คำหงษา เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-10:24:07
256 ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ นายณรงค์ พันโกฏิ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-11-09:58:15
257 เพาะเห็ดฟาง นายจงรักษ์ น้อยวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-17:01:21
258 ปลูกเห็ดฟาง นายจักรวุธ วงค์สำแดง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:56:35
259 กรทำการเกษตร นางไพรบูลย์ สุขสีกี เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:52:56
260 ทำการเกษตร นางสาคร ผลถวิล เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:45:01
261 การเลี้ยงกบในบ่อดิน นายสนอง เฉิดสำราญ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:30:35
262 การเลี้ยงกบในบ่อดิน นายบุญมี การรินทร์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:28:54
263 ปลูกเห็ดฟาง นายชูชาติ ภูวาสโสม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:26:24
264 การเลี้ยงกบในบ่อดิน นายสมัย กาฬล้อม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:23:19
265 การเลี้ยงกบในบ่อดิน นายอุลัย ทศกร เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:19:07
266 การปลูกข่า นางศรีสมญา นาที เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:16:22
267 การเลี้ยงกบในบ่อดิน นายสมศักดิ์ ไชยคำมิ่ง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:15:02
268 ปลูกผักต่าง ๆ นางยุพิน แก้วกัลป์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:11:01
269 การปลูกผักต่าง ๆ นางคำจันทร์ บุญร่วม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-16:04:24
270 ปลูกผักต่าง ๆ นางสมนึก ชาญสิทธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-15:59:23
271 ปลูกเห็ดฟาง นางบัวพันธุ์ ถิ่นวิลัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-15:55:28
272 ปลูกเห็ดฟาง นางสมร ศิริเคน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-15:50:52
273 ปลูกไผ่เลี้ยงน้อง นางนิภาพร สำราญภูมิ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-15:48:22
274 ปลูกเห็ดฟาง นายประเสริฐ พัฒนโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-15:45:49
275 ปลูกข้าวโพด นายสมศักดิ์ สุตานนท์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-15:27:04
276 ปลูกเห็ดฟาง นายสมปอง นามสกุล สินธุกุม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-10-15:00:00
277 การทำน้ำหมักชีวภาพ นายประกาสิทธิ์ ภูมิพิพัฒน์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-04-22:39:48
278 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายศุภชัย เชิญบ่อแก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-04-22:07:38
279 เกษตรผสมผสาน นายทองดี แสนกุรัง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:40:33
280 แปรรูปอาหาร นางหนูทิพย์ แก้วพิลา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:36:14
281 เปลไม้ไผ่ นายชาติไทย ภูพานทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:34:46
282 เปลไม้ไผ่ นายสมบูรณ์ เลผล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:33:09
283 เกษตรผสมผสาน นายดำรงค์ ดีบุตรศรี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:30:33
284 เกษตรผสมผสาน นายทองเส็ง บุญเลี้ยง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:28:51
285 เกษตรผสมผสาน นายสมเพชร บุญเสนาะ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:27:57
286 ทอผ้า นางบัวลา จำปาไชย ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:24:37
287 เกษตรผสมผสาน นายปราโมทย์ อ่อนแย้ม เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:23:44
288 แพทย์แผนไทย นายทองเปรียญ ปิสายะสา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:22:12
289 เกษตรผสมผสาน น.ส.บุญชู ทันพรม ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:19:52
290 ปลูกเห็ดฟาง นายสมพร ชัยคำ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:17:47
291 เกษตรผสมผสาน นายสุริย์ ผาบจันทร์สิงห์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:16:41
292 ไร่นาสวนผสม นายฉัตร บุตรสุริย์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:14:25
293 ไร่นาสวนผสม นายวิถี เหล่ามาลา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:12:49
294 ปลูกอ้อย นายบุญอวย ภูพลผัน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:10:49
295 ปลูกฝรั่ง นายต๋อย ตันย่องเฮง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-15:07:14
296 สวนยางพารา นายทองทวี เหมกุล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:59:44
297 ปลูกฝรั่ง นายคำภีย์ ศรีลุน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:56:41
298 ปลูกกล้วย นายสังข์ พลขันธ์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:53:13
299 ปลูกกล้วย นายบุญมา ภูศรี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:51:29
300 ทอผ้า นางลำดวน อาจดวงดี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:49:40
301 ปลูกกล้วย นายสมบูรณ์ เหล่าพร ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:47:15
302 ทอเสื่อกก นางทองจันทร์ สีสุดี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:45:24
303 ทอเสื่อกก นางเสาวัลนี ไชยสีหา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:42:51
304 ทอเสื่อกก นายชม หาสอน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:40:39
305 เกษตรผสมผสาน นายประพันธ์ อาษาราช ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:38:27
306 ปลูกเห็ดฟาง นายวิรัตน์ คำจันดา ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:36:40
307 เกษตรผสมผสาน นางจรัญ เหล่าลาภะ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:35:16
308 ปลูกแก้วมังกร นายบุญถม นาแข็งฤทธิ์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:30:33
309 เกษตรผสมผสาน นายสมัย แก้วเขียว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:29:27
310 เกษตรผสมผสาน นายสุรชัย อาษาราช ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:27:59
311 จักสานไม้ไผ่ นายทวี วงค์ช่รี ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:25:48
312 จักสานไม้ไผ่ นายอภิสิทธิ์ บุญไสย์ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:24:14
313 เลี้ยงกุ้ง นางอุบล หารภูมิ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-04-03-14:19:47
314 การส่งเสริมการทอเสื่อกก นางปราณี ปากเมย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:51:07
315 ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดสร้างสัมมาชีพยั่งยืน บ้านโนนศิลาเลิง หมู่ ๑ นายเรืองเดช พลเดช ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:46:36
316 การทำการเกษตรผสมผสาน นายพรมมา วิชาชัย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:41:15
317 ส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายเพ็ญนิภา หนองเสนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:36:10
318 ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานสัมมาชีพชุมชน บ้านโนนทัน หมู่ ๘ นายมงคล นาสมใจ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:30:15
319 ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานสัมมาชีพชุมชน บ้านโนนศิลาเลิง หมู่ ๔ นายสมสมัย ศรีบุญลือ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:28:01
320 ส่งเสริมการทำสบู่ นางกัลยาณี โพธิ์สายทอง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:23:50
321 สร้างสัมมาชีพเกษตรพอเพียง นายประเทือง วิมาเณย์ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:16:29
322 ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสานสัมมาชีพชุมชน นายนพดล ลากุลเพีย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:11:51
323 การส่งเสริมการทำไพรหญ้าคาแก่ครัวเรือนสัมมาชีพ นางฉวีวรรณ พันธ์นิล ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:07:34
324 การทำการเกษตรผสมผสาน นายวิชัย เขตมนตรี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-12:02:50
325 ส่งเสริมการทำการเกษตรไร้สารเคมี วิสาหกิจปันบุญ นางสุจารี ธนสิริธนากร ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:59:55
326 การส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านท่าแห่ หมู่ ๑๐ นายนคร โพธิ์ชัย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:51:33
327 เกษตรผสมผสาน นายกิตติศักดิ์ อรัญมาลา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:49:47
328 ส่งเสริมการแปรรูปทำกระเทียมดอง นายทองอินทร์ ประทุมชัย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:38:29
329 การทำการเกษตรผสมผสาน นายสมวิทย์ สังฆะสอน ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:30:43
330 ส่งเสิรมการทำน้ำยาล้างจาน นายสมพงษ์ แก้วกันยา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:25:50
331 การทอเสื่อกก นางบุญเฮียง นาทันรีบ ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:13:12
332 การทอเสื่อกก นางสุพิน นาถ้ำพลอย ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 2017-04-03-11:09:43
333 แปรรูปปลา นางประมวน ปราณี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:44:36
334 เกษตรผสมผสาน น.ส.เกศสุดา ภูขะมา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:38:01
335 ทอเสื่อกก นางไพวรรณ์ ผจงศิลป์ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:36:59
336 เกษตรผสมผสาน นายอ๊อด เรืองคำพัฒน์ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:33:26
337 จักสานพลาสติก นางจรุณี พันธ์พรม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:32:24
338 เกษตรผสมผสาน นายวิรัตน์ ภูกิ่งผาเ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:11:47
339 เกษตรผสมผสาน นายสุวรรณ เค็งชัยภูมิ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-10:06:20
340 เลี้ยงปลาในกระชัง นางมะลิวรรณ วิทเวส หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-09:49:27
341 ทอเสื่อกก นางติ๋ม มาริษา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-09:48:16
342 การทอเสื่อกก นางบุญช่วน ฆารเลิศ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-04-03-09:46:19
343 การปลูกกล้วยหอมทอง นางสมบูรณ์ ทรัพย์พงษ์ ดอนจาน กาฬสินธุ์ 2017-04-01-05:23:27
344 ทอเสื่อกก นางทิพากร คำกรฤาชา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:11:45
345 ทอเสื่อกก นางตุ๋ย สารพัฒน์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:11:01
346 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายทองแดง โสนะวัด สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:10:17
347 จักสาน นายทองสุข วิเชียรไชย สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:09:32
348 ทอผ้าพื้นเมือง นางสมพร ภูแถวเชือก สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:08:40
349 ทอเสื่อกก นางบัวลัย หงษาราช สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:07:25
350 แปรรูปปลา นางบุญเลียม อาทิตย์ตั้ง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:06:33
351 ทอผ้าพื้นเมือง นางอัดสา อนุมาตร สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:05:44
352 ทอเสื่อกก นางถาวร สมคะเณย์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:04:58
353 จักสาน นายทองสุข แสงสว่าง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:04:14
354 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายสุขสัน คำสาสินธุ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:02:26
355 ทอผ้าพื้นเมือง นางบุดสี สมคะเณย์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:01:12
356 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายคำผง ขอบทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-23:00:11
357 แปรรูปปลา นายสวัสดิ์ ภูมิประหมัน สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:59:16
358 ปลูกยางพารา นายสนอง ศรีรักษา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:58:22
359 เกษตรผสมผสาน นายจีรศักดิ์ จราฤทธิ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:57:15
360 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายประมวล ศรีดาแก้ว สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:56:00
361 ทอเสื่อกก นางสาวกวย แน่นอุดร สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:55:02
362 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายประเคน ราชสำเภา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:53:58
363 ถักหมอนฟักทอง นางทองเลี่ยม ผลเรือง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:52:44
364 สานตระกร้าพลาสติก นางสุพรรณี จิตต์ภักดี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:51:13
365 ข้าวปลอดสาร นายใบคูณ สามารถ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:49:38
366 เทคนิคในการสาวไหมเพื่อให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการ นางแปรงศรี ประจำกลาง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:14:16
367 การปลูกพืชผักสวนครัว นายทองพั้ว พันทะน้อย หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-22:07:46
368 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก นายวสันติ์ ภูผิว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:55:09
369 การปลูกมะม่วงมหาชนกเพื่อการส่งออก นายบุญทรง ภูสมตา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:48:31
370 การเพาะเห็ดฟาง นายบุญลบ ขันดี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:37:35
371 การเพาะเห็ดฟาง นางบังอร อาจมูลตรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:32:49
372 การทอเสื่อกก นางแอ๋ว เฉิดพล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:13:48
373 การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ นายทศกรรณ์ กองอุดม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:03:35
374 การปลูกล้วย นางนาง สุวรรณสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-21:02:55
375 การปลูกกล้วย นายไพบูลย์ ไกรษรศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:59:01
376 การย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ นางหนูเพียน ศรีเล็ก หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:50:26
377 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายวิเลข หาญกุล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:42:21
378 พรมเช็ดเท้า นางอรัญญา โคตรพัฒน์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:26:03
379 ลูกประคบสมุนไพร นางทองศร ปัตลา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-20:04:50
380 เทคนิคการเพาะเห็ดฟาง นางรัชนี เผ่าศิริ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:38:59
381 เทคนิคการปลูกผักหวาน ร.ต.พิชัย สุระเสียง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-19:06:12
382 การปลูกแตงโม นางมะยุรี อุดชุม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:34:42
383 การเลี้ยงโค-กระบือ นายอิฐ ภูกิ่งผา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:31:40
384 การปลูกผักปลอดสารพิษ นางสาวปราณี สันโดษ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:29:33
385 การทอผ้าไหม นางจันทร์เพ็ญ อันทะนิล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:27:25
386 เกษตรผสมผสาน นายบุญศรี หมั่นประกอบ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:24:53
387 ทอเสื่อกก นางบุญน้อม โคตรแสง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:23:40
388 เกษตรผสมผสาน นางอนงค์ อรรคเศษถัง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:20:44
389 การทอผ้าไหม นางเพ็ง ภูนพทอง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:18:02
390 ปลูกมะนาวในวงบ่อ นายภูมินทร์ อินธิศร หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:16:00
391 ผักสวนครัว นางนฤมล สิมลา หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-17:10:50
392 จักสานตะกร้าไม้ไผ่ นายธนกร เรืองยก หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:18:04
393 กระบวนการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพ นายสุรชัย อาษาราช ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:09:28
394 จักสาน นายธนกร เรืองยก หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:06:29
395 จักสาน นายธนกร เรืองยก หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-16:06:20
396 เกษตรทฤษฎีใหม่ นางดวงนภา ศรีคำมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:50:31
397 ทอเสื่อกก นายมวน นันตะนะ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-15:30:38
398 เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า นายทรงวุฒิ ธรรมประชา สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-14:14:52
399 น้ำยาล้างจาน นางธันยพร ใจตรง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-14:08:20
400 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายเลี่ยม วิชัย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:53:55
401 ทอผ้าพื้นเมือง นางยุพิน บุญชูหล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:52:20
402 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายเสริม บุตรแก้ว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:50:17
403 ปุ๋ยหมักชีวภาพ นายไพฑูรย์ วันชูเสริม สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:45:48
404 จักสานตะกร้าไม้ไผ่ นายประยูร สีนวนนาม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:44:43
405 จักสาน นายจำนง ไตรพิษ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:36:53
406 ทอผ้าพื้นเมือง นางบัวจัน พลอาจทัน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:35:02
407 การทอผ้าพื้นเมือง นางทอง ศรีราษฎร์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:33:30
408 จักสานตะกร้าไม้ไผ่ นายถนอม ศรีพระธรรม หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:21:39
409 ย้อมคราม นายเพชรสมร ภาพเสรี สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:19:24
410 ทอเสื่อกก นายอาคม ขันทะ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:14:54
411 จักสาน นายแหลม สุนรกุมภ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:09:29
412 สานแห นายสุริยันต์ กาวี สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-13:00:57
413 เมล็ดพันธุ์ข้าว นายพิชัย ประมวล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-31-12:54:59
414 การทำการเกษตรผสมผสาน น.ส.คำปัน บุตรหนัน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-10:18:33
415 จักสานตะกร้าไม้ไผ่ นายคำบู่ คำกอง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-09:17:36
416 การทอผ้าพื้นเมือง นายบุญจันทร์ อัศวภูมิ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 2017-03-31-09:09:34
417 ปลูกฝังวิถีชีวิตเรื่องการเกษตรผสมผสาน นายบุญเลือน หาศิริ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-19:54:57
418 จักสานกระติบลายประยุกต์ นายลาง นนศิริ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-19:30:26
419 ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า นางสุดชาดา ศรีหาพล เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-19:26:47
420 เกษตรทฤษฎีใหม่ นายรัฐวัสส์ จรัสอภิรักษ์ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-19:21:43
421 การทอผ้า นายระนาด พิมพิชัย เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-19:06:17
422 วิทยากรหมอดิน และปุ๋ยอินทรีย์ นายมัทธุราช อุดรทักษ์ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-18:28:03
423 การแปรรูปเครื่องหนังสัตว์ นายเรืองฤทธิ์ วิชาดี เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-18:05:15
424 ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า นายบุญเพ็ง นิลม้าย เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-18:04:20
425 การเกษตรผสมผสาน นายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-17:45:44
426 ไม้กวาดจากดอกหญ้า นายบุญเพ็ง นิลม้าย เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-17:21:44
427 การเกษตรผสมผสาน นายทุ่น ขันธ์ศรี เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-17:09:53
428 การจักสานกระติบข้าว นายเทียม พลกล้า เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-17:08:12
429 ข้าวแดะงาภูมิปัญญาชาวบ้าน นางสมบรูณ์ นรบัติ เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-16:52:20
430 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ไก่ไข่ นายจตุรพิธ ไวสู้ศึก เขาวง กาฬสินธุ์ 2017-03-26-16:35:39
431 การสานเปล นายพันธุ์ แกมนิรัตน์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-15-12:47:24
432 การปลูกเห็ดฟาง นายไสว สิงหาวาสน์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-15-12:44:50
433 ขี้ผึ้งแผนไทย นายทองดี ภูติโส สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-15-12:31:18
434 เสื้อปักมือ นางสาวเสถียร เรืองจรัส สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-15-12:23:00
435 การทำไร่นาสวนผสม นายจันทา นาเมืองรักษ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-15-12:03:59
436 การทำเกษตรผสมผสาน นายภชรพง อันสงคราม สมเด็จ กาฬสินธุ์ 2017-03-15-11:56:25
437 เพาะเห็ดฟาง นางสาวนงค์นุด ผลรักษา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 2017-03-09-10:24:14

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา