โดย :
นางรมิดา ศิริกุล
2017-05-30-22:07:35
image1

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  นางสาวอุบล  โชติชัย พัฒนาการอำเภอสมเด็จ มอบหมายให้ นายธูป หลักคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรประจำตำบลผาเสวยพร้อมทีมงาน ดำเนินการประชุมโครงการกิจกรรมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 4

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา