โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-24-19:34:24
image1

ติดตามกิจกรรมสัมมาชีพ ปลูกเห็ด ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด เพื่อทำเป็นอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา