โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-05-29-12:33:42
image1

ติดตามโครงการสัมมาชีพชุมชน กลุ่มทอเสื่อ ม.16 บ้านโหมนคำ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นำทีมโดย นางสาวเขมณิศสรณ์ ปรีประดิษฐ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา