โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-06-22-11:10:40
image1

ทีมสนับสนุนและขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองแวงใหญ่ ม.8 ต.ภูปอ ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา