โดย :
นางรมิดา ศิริกุล
2017-05-10-22:37:13
image1

ตลาดสัมมาชีพอำเภอสมเด็จทุกวันที่ 10 20 30 ของเดือน บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสมเด็จ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา