โดย :
นางสำราญ เพิ่มสิน
2017-05-09-14:01:39
image1

กลุ่มสัมมาชีพและกลุ่ม OTOP อำเภอกมลาไสย  ร่วมจำหน่ายและแสดงสินค้า ที่งานแสง  สี  เสียง และพิธีบวงสรวงพระธาตุยาคู ปี ๖๐ ระหว่างวันที่  ๘ - ๑๐  พ.ค.๖๐

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา