โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-06-22-10:58:36
image1

ทีมสนับุสนุนและขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านกกกอก ม. 11 ต.เหนือ ปลูกผักกะแยงขายส่งเมืองนอก มีพ่อค้ามารับถึงหมู่บ้าน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา