โดย :
จักรินทร์ ทิพย์โยธา
2017-05-02-14:51:14
image1

กลุ่มเสื้อเย็บมือบ้านนาคู ม.12 ต.นาคู  อ.นาคู  จ.กาฬสินธุ์ดำเนินการฝึกอาชีพการปักเสื้อเย็บมือเพื่อจำหน่ายแก่คนในหมู่บ้านและผู้สนใจทั่วไป  ลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อผ้าจากผ้าทอพื้นบ้าน  ซึ่งสามารถสร้างงานรายได้แก่สมาชิกกลุ่ม

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา