โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-05-01-10:41:00
image1

ออกติดตามการเลี้ยงกบ ของสัมมาชีพชุมชนบ้านเหล่ากลาง ม.11 ต.เชียงเครือ นำทีมโดย นางสาวเดือนเพ็ญ  การรัตน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา