โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-24-19:37:07
image1

@ท่าคันโท 24 มีนาคม 2569 นายจารึก ตันเจริญ พอ.ท่าคันโท นำกลุ่มสัมมนาชีพทำขนม บ.เกิ้ง ม.5 ต.นาตาล นำขนมทอดกรอบ จำหน่ายในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย ณ ศูนย์เรียนรู้ นายสัมฤทธิ์ ศรีสุหล่า ม.11ต.นาตาล อ.ท่าคันโท

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา