โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-03-22-23:58:43
image1

21  มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ท่านอรษา โพธิ์ทอง นำทีมหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ท่านพุทธิมาลย์  เชียรพิมาย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการท่านสุนทร พหลทัพ และทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน เยี่ยมสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ กลุ่มเพาะเห็ดฟาง โดยมีนายวรรณรัชต์  จำปามูล พัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ และทีมงานให้การต้อนรับ

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา