โดย :
ธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-28-11:43:43
image1

กลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านกุดฆ้อง หมู่ที่ ๓ นำผลิตภัณเสื่อกก หมอนขิต และที่นอนปิ๊กนิคมาขึ้นทะเบียนรายใหม่กลุ่ม OTOP รวมถึงผู้ประกอบการรายเดียวเพิ่มอีก ๑ คน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา