โดย :
นางอ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-05-29-11:47:33
image1

ติดตามการดำเนินกิจกรรมของสัมมาชีพ บ้านดอนสนวน ม 9 ตำบลหลุบ ร่วมกับผู้นำ อช. ตำบลหลุบ และติดตามการต่อยอดของสัมมาชีพชุมชนจากการเพาะเห็ดฟาง ไปสู่การเพาะเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้า

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา