โดย :
ธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-28-11:41:11
image1

กลุ่มสัมมาชีพชุมชน บ้านท่าแห่หมู่ ๑ นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ เสื่อกก มาลงทะเบียน OTOP ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฆ้องชัย เพิ่มยอดกลุ่ม OTOP ประจำปี ๒๕๖๐

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา