โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-03-23-18:14:24
image1

23 มีนาคม  2560  เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีพายุ ฝนกระหน่ำ ในภาคอิสาน ครัวเรือนสัมมาชีพที่เพาะเห็ดฟางเกิดปัญหานำ้ท่วมแปลงเห็ดฟาง เกิดความเสียหายมาก ท่านพัฒนาการอำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จึงได้รับมอบหมายพัฒนากรให้ออกติดตามครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านหนองหัวช้าง ม. 3 ต.กลางหมื่น ซึ่งครัวเรือนสัมมาชีพได้ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ โดยย้ายแปลงเพาะเห็ดฟางไปเพาะในแปลงยางพาราเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดน้ำท่วม ซึ่งมีดินที่แห้งมาก พอพายุเข้าจึงทำให้ไดินมีความชุ่มชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะทำให้มีผลผลิตออกมากพอสมควร

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา