โดย :
ทัศนีย์ นนทมาตย์
2017-03-24-14:58:34
image1

@อำเภอร่องคำ นางปรียาวรรณ พัสดร ติดตามกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ ม.9 ต.ร่องคำ ระหว่างวันที่ 22-23 มี.ค. 2560

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา