โดย :
อ้อมจิต ลือวัฒนานนท์
2017-06-22-11:04:25
image1

ทีมสนับสนุนและขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ออกติดตามสัมมาชีพชุมชนบ้านวังเกาะเหล็ก ม. 2 ต.ลำพาน ในการเลี้ยงปลาดุกเพื่อสร้างอาชีพและรายได้

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา