โดย :
ศิรินันท์
2017-03-31-23:28:04
image1

นายจารุวัตร  ภูแก้ว  นายอำเภอสหัสขันธ์  ติดตามเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอเสื่อกกบ้านสิงห์สะอาด ตำบลสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา