ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumb1

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนตำบลแม่หละ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นางสาวกนกวรรณ กรศรี นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลแม่หละ ติดตามการคืบหน้าการดำเนินงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนสัมมาชีพ ของตำบลแม่หละ


ตลาดสัมมาชีพ :

[แปรรูป-อาหาร] น้ำอ้อย ภูมิปัญญาชาวบ้านสบจาง โดย km77 กรกฎาคม 27, 2017, 10:40:25 pm
[แปรรูป-ของใช้ ของประดับ] ข้าวแคบ อาหารพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ โดย km77 กรกฎาคม 27, 2017, 10:32:19 pm
[แปรรูป-ของใช้ ของประดับ] ไม้กวาดดอกหญ้า โดย km77 กรกฎาคม 27, 2017, 10:19:35 pm
[แปรรูป-ของใช้ ของประดับ] หมวกจักสานไม้ไผ่ โดย km77 กรกฎาคม 27, 2017, 10:15:37 pm
[แปรรูป-ของใช้ ของประดับ] กระเป๋าสะพาย จากเส้นพลาสติก โดย km77 กรกฎาคม 27, 2017, 10:12:11 pm
[เกษตร-ประมง] ขายปลาดุก โดย วสบ กรกฎาคม 27, 2017, 04:21:43 pm
[เกษตร-ประมง] ขายกุ้งก้ามแดง โดย วสบ กรกฎาคม 27, 2017, 04:01:40 pm
[แปรรูป-ของใช้ ของประดับ] จักสานตะกร้าไม้ไผ่ โดย watbot กรกฎาคม 27, 2017, 03:55:42 pm
[แปรรูป-อาหาร] น้ำพริกแกง กลุ่มแม่บ้านหัวคงคา โดย watbot กรกฎาคม 27, 2017, 02:25:50 pm
[แปรรูป-ของใช้ ของประดับ] ไม้กวาดทางมะพร้าว บ้านเขาหินถ่าง โดย km33 กรกฎาคม 27, 2017, 01:55:29 pm
[เกษตร-ปลูกพืช] กิ่งพันธุ์ไผ่ บ้านคลองปริง โดย km33 กรกฎาคม 27, 2017, 12:41:04 pm
[แปรรูป-อาหาร] เกลือสินเธาว์บ้านบ่อภาคใต้ โดย สพอ.ชาติตระการ กรกฎาคม 27, 2017, 10:56:15 am
[แปรรูป-อาหาร] สลัดผัก - ผลไม้ อาหารเพื่อสุขภาพ สำห โดย km77 กรกฎาคม 26, 2017, 10:16:19 pm
[แปรรูป-อาหาร] ขนมโดนัท โดย cddwtk กรกฎาคม 26, 2017, 09:32:50 am
[แปรรูป-ของใช้ ของประดับ] พวงมาลัย บ้านจิก โดย cddwtk กรกฎาคม 26, 2017, 09:26:13 am

ติดต่อ

โทรศัพท์:02-1416283
Email: info@cdd.go.th
Website: www.cdd.go.th