โดย :
ธณัฐ วรวัฒน์
2017-03-28-11:39:06
image1

กลุ่มสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง แปรรูปไข่เป็ด ทำเป็นไข่เค็ม สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา