ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

# หัวข้อข่าว สร้างโดย แก้ไขล่าสุด
1 @พิจิตร : มีสัมมาชีพ มีรายได้ พช.พิจิตร 2017-09-26-09:40:15
2 พิจิตร:พัฒนาสัมมาชีพสู่กลุ่ม OTOP พช.พิจิตร 2017-09-19-09:34:23
3 @เมืองชาละวัน : ติดตามสนับสนุนกลุ่มสัมมาชีพสร้างรา พช.พิจิตร 2017-09-06-08:04:04
4 ผักบุ้งจีนสัมมาชีพสร้างรายได้ พช.พิจิตร 2017-08-29-08:42:13
5 ข้าวเกรียบมะม่วงสัมมาชีพชุมชนสากเหล็ก พิจิตร พช.พิจิตร 2017-08-21-14:28:42
6 กลุ่มไข่เค็มบ้านเขารวก สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ครั พช.พิจิตร 2017-08-17-08:33:00
7 @พิจิตร สัมมาชีพชุมชนร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที พช.พิจิตร 2017-08-09-15:47:54
8 สร้างอาชีพจากสมัมมาชีพชุมชน พช.พิจิตร 2017-08-04-10:59:27
9 สินค้าสัมมาชีพชุมชน กลุ่มไข่เค็มบ้านเขารวก สร้างอา พช.พิจิตร 2017-07-31-11:11:08
10 ผลักดันกิจกรรมของหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชนเป็นแกนหลักใ พช.พิจิตร 2017-06-27-05:33:34
11 ครัวเรือนสัมมาชีพพิจิตรเป็นแหล่งศึกษาดูงาน สร้างเค พช.พิจิตร 2017-06-24-06:20:33
12 เปลยวนสัมมาชีพชาละวัน พช.พิจิตร 2017-06-12-08:33:35
13 @เมืองชาละวัน “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ด้วยสัมมาชีพชุ พช.พิจิตร 2017-06-05-15:21:46
14 เดินหน้าติดตามสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนสากเหล็ก พช.พิจิตร 2017-05-31-08:42:02
15 ติดตามกลุ่มสัมมาชีพทำดอกไม้จันทน์ พช.พิจิตร 2017-05-30-11:26:01
16 เห็ดโคนน้อยสัมมาชีพพิจิตรเพิ่มรายได้ครัวเรือน พช.พิจิตร 2017-05-29-16:44:30
17 สินค้าสัมมาชีพชุมชน กลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ สร้างอาช พช.พิจิตร 2017-05-29-16:37:42
18 ไข่เค็มปลอดสาร สินค้าสัมมาชีพชุมชนคนวังหลุม พช.พิจิตร 2017-05-25-12:40:14
19 ปราชญ์สัมมาชีพอำเภอเมืองพิจิตรติดตามครัวเรือนสัมมา พช.พิจิตร 2017-05-23-07:34:06
20 พิจิตรเดินหน้าติดตามผลการดำเนินงานสัมมาชีพ พช.พิจิตร 2017-05-23-07:31:07
21 พริกแกงสัมมาชีพชุมชนสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ พช.พิจิตร 2017-05-22-12:51:51
22 กล้วยสร้างงานสัมมาชีพโพทะเล พิจิตร พช.พิจิตร 2017-05-22-12:45:14
23 สัมมาชีพชุมชนพิจิตร ต้นแบบให้ศึกษาเรียนรู้ พช.พิจิตร 2017-05-16-16:07:32
24 กลุ่มปลูกผักสวนครัวคุณธรรม สัมมาชีพพิจิตร สร้างงา พช.พิจิตร 2017-05-16-15:15:31
25 น้ำผึ้งเดือน 5 “พนาพันธ์” ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพพิจิตร พช.พิจิตร 2017-05-10-15:43:01
26 จิ้งหรีดสัมมาชีพชุมชนสร้างรายได้ พช.พิจิตร 2017-05-10-14:05:37
27 พิจิตรเดินหน้าติดตามผลสัมมาชีพชุมชน พช.พิจิตร 2017-05-01-15:13:42
28 ปุ๋ยหมักสัมมาชีพพิจิตร ลดต้นทุนการผลิต ต่อยอดการผล พช.พิจิตร 2017-05-01-14:33:15
29 บางมูลนาก พิจิตร ต่อยอดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและค พช.พิจิตร 2017-05-01-14:05:49
30 น้ำหมักไล่แมลง ลดต้นทุนการผลิต พช.พิจิตร 2017-04-28-08:32:02
31 ภาชนะจักสานจากไม้ไผ่ เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาสร้างรายไ พช.พิจิตร 2017-04-28-08:02:36
32 สัมมาชีพชุมชนพิจิตร กระดาษจากฟางข้าว เสริมสร้างราย พช.พิจิตร 2017-04-28-07:59:52
33 พัฒนากรเมืองพิจิตรติดตามสัมมาชีพชุมชน พช.พิจิตร 2017-04-28-07:53:12
34 เห็ดโคนน้อยสัมมาชีพพิจิตรเพิ่มรายได้ครัวเรือน พช.พิจิตร 2017-04-19-08:22:34
35 พัฒนากรสามง่าม พิจิตร ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุ พช.พิจิตร 2017-04-12-11:12:21
36 ผลผลิตสัมมาชีพชุมชนอำเภอเมืองลดรายจ่ายให้กับปราชญ์ พช.พิจิตร 2017-04-11-07:54:00
37 ครัวเรือนสัมมาชีพทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เพิ่มช่องทา พช.พิจิตร 2017-04-11-07:48:44
38 ทีมปราชญ์สัมมาชีพชุมชนอำเภอเมืองเดินหน้าฝึกอาชีพแก พช.พิจิตร 2017-04-05-09:26:59
39 โพทะเลส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน "การปลูกมะนาว" พช.พิจิตร 2017-04-05-09:16:33
40 ครัวเรือนสัมมาชีพพิจิตร ฝึกอาชีพสร้างรายได้ สู่การ พช.พิจิตร 2017-03-29-07:20:51
41 สัมมาชีพพิจิตร ทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ลดการใช้ปุ๋ยเ พช.พิจิตร 2017-03-28-16:40:09
42 ปราชญ์สัมมาชีพอำเภอเมืองพิจิตรติดตามครัวเรือนสัมมา ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-20-16:15:53
43 อำเภอทับคล้อติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-17-08:41:40
44 สัมมาชีพชุมชนสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-14-09:23:41
45 ปราชญ์สัมมาชีพชุมชนเดินหน้าฝึกอาชีพครัวเรือนเป้าหม ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-13-13:34:29
46 นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุ ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-09-13:53:59
47 สากเหล็กเดินหน้าขับเคลื่อนงานสัมมาชีพชุมชน ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-07-09:23:34
48 ติตตามเยี่ยมเยียนครัวเรือนสัมมาชีพการปลูกข่าเป็นอา ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-07-09:19:56
49 เมืองพิจิตรเดินหน้าโครงการสัมมาชีพชุมชน ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-03-07-09:12:48
50 ตะพานหินขับเคลื่อนฝึกอาชีพในหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-02-28-12:37:56
51 ฝึกอาชีพหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-02-28-12:33:15
52 พัฒนากรเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-02-28-11:48:48
53 พิจิตรเดินหน้าขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ตีรนรรถ อ่อนตา สถานีข่าว PR.พช.พิจิตร 2017-02-28-11:43:45

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา