โดย :
พช.พิจิตร
2017-09-19-09:34:23
image1

นางเฉลิมวงศ์  ลำพุทธา พัฒนาการอำเภอบึงนาราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านหนองในดง หมู่ที่ 4 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  โดยได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม และพูดคุยแนวทางในการพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่สมาชิก

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา