โดย :
พช.พิจิตร
2017-09-06-08:04:04
image1

นางสาวลักขณา  กล่อมกมล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  พร้อมด้วยนางสาววราภรณ์  วรรณสำราญ  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ  ออกติดตาม สนับสนุน และให้กำลังใจ กลุ่มสัมมาชีพบ้านป่าสัก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลุม  อำเภอวชิรบารมี  ในการทำน้ำพริกแกงเผ็ด

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา