ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ :

thumb1
บันทึก : 2017-09-26-09:40:15 โดย : พช.พิจิตร

@พิจิตร : มีสัมมาชีพ มีรายได้

บ้านสระมณี หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสว่าง รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาดุก สร้างรายได้แก่สมาชิก ซึ่งมีการติดตามการดำเนินงานโดยพัฒนากรประสานงานตำบล พบว่ากลุ่มมีรายได้จากการจับปลาดุกจำหน่าย 

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ : 056 611089
Email : it_cddpichit@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิต

เกี่ยวกับเรา