โดย :
พช.พิจิตร
2017-08-29-08:42:13
image1

นางพรวรินทร์ สงวนทรัพย์ พัฒนากรประจำตำบลคลองคะเชนทร์ พร้อมด้วยปราชญ์สัมมาชีพ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านสัมมาชีพ โดยครัวเรือนสัมมาชีพปลูกผักบุ้งจีน ซึ่งกำลังให้ผลผลิต สามารถจำหน่ายได้ในราคา กำละ 10 บาท เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา