โดย :
พช.พิจิตร
2017-09-26-09:40:15
image1

บ้านสระมณี หมู่ที่ 2 ตำบลเนินสว่าง รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาดุก สร้างรายได้แก่สมาชิก ซึ่งมีการติดตามการดำเนินงานโดยพัฒนากรประสานงานตำบล พบว่ากลุ่มมีรายได้จากการจับปลาดุกจำหน่าย 

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดพิจิตร
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา