ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

thumb1

พี่หมี ครัวเรืองสัมมาชีพตัวอย่างในการทำการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร

นางฉันทนา ชัยกิจสุนทร พี่หมี ครัวเรือนสัมมาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 6 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี อดีตนักโฆษณาขายยาเคมีให้กับชาวบ้าน และใช้สารเคมีจนล้มป่วย ช่วงที่เธอเข้าโรงพยาบาลจึงอธิษฐานว่าถ้าหายป่วยในครั้งนี้จะเลิกใช้สารเคมีตลอดชีวิต หลังเธอหายป่วยจึงกลับมาทำการเกษตรอีกครั้งปลูกแบบผสมผสาน มีทั้ง ถั่วฝักยาว ผักสลัด ไข่เป็ด และทำแบบอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคม


ตลาดสัมมาชีพ :

ฐานข้อมูลผิดพลาด

ลองอีกครั้ง ถ้าเกิดการผิดพลาดอีกครั้ง ให้แจ้งผู้ดูแลระบบด้วย