ความรู้สัมมาชีพชุมชน

ไร่นาสวนผสม(ฝรั่งอินทรีย์)..

โดย : นายสมควร พันทัง วันที่ : 2020-06-11-12:07:07

ที่อยู่ : บ้านบึงเป่ง หมู่ท่ี 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ความเป็นมา / แรงบันดาลใจ / เหตุผลที่ทำ ->

ปลูกฝรั่งขาย อีกช่องทางทำเงินของอาชีพเกษตร ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ทานง่าย ทำขายก็ง่าย สรุปว่าทั้งคนขายและคนกิน อีกทั้งคนไทยยังชอบกินฝรั่งด้วย นอกจากนี้แล้วฝรั่งยังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินสูง โดยเฉพาะวิตามินซี และวิตามิน เอ นั้น มีมากกว่ามะนาวถึง 4 เท่า ทำให้ฝรั่งมีคุณค่าในการสร้างความต้านทานโรคหวัดได้เป็นอย่างดี เมื่อใช้วิถีแบบเกษตรอินทรีย์เข้ามาช่วยแล้ว ทำให้ได้ผลไม้ที่ปลอดภัยปลอดสารมากยิ่งขึ้น ดีต่อคนทาน ดีต่อคนขาย คนปลูกก็สุขภาพไม่เสียด้วย..ดูวิธีปลูกฝรั่งแบบอินทรีย์ ….

การปลูกฝรั่งตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 

ปลูกฝรั่งพันธุ์อะไร ฝรั่งที่ปลูกที่บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง ได้รับการติดต่อจากพ่อค้าคนกลางตลอด และไม่พอขาย คือ พันธุ์แป้นสีทอง และ พันธุ์กิมจูและฝรั่งกิมจู เป็นพืชให้ผลอีกชนิดหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้เพาะปลูกเป็นพืชเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรในโครงการฯ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากใช้เวลาในการเพาะปลูกไม่นานก็ให้ผลผลิตและมีตลาดรองรับแน่นอน จำหน่ายได้ตลอดทั้งปี เพราะเป็นฝรั่งที่มีเมล็ดน้อย ติดผลดก ผลผลิตมีราคาดีไม่แตกต่างจากฝรั่งไร้เมล็ด และมีข้อได้เปรียบคือ ติดผลง่าย ออกผลดก เมล็ดมีน้อย รสชาติหวานกรอบ ผลมีขนาดพอเหมาะ ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป ประมาณ 400-800 กรัมต่อผล ปลูกได้ทุกพื้นที่ ดินเค็มก็ปลูกได้
 

วัตถุประสงค์ ->

1.เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคฝรั่งท่ีมีคุณภาพไม่ปนเปื้อนสารเคมี 

2.เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

3.เพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ตนเองในการใช้อินทรีย์

4.เป็นการเพ่ิมสารอาหารให้แก่ดินและบำรุงดินด้วย

วัตถุดิบ (ถ้ามี) ->

ขั้นตอนวิธีการปลูกฝรั่ง

1.ไถพรวนดิน ตากดินไว้ 7 วัน โรยปูนขาว 4 ถุง ป้องกันเชื้อรา

2.ขุดหลุม ลึก 30 ซม. ระยะห่าง 1.5×1.5 เมตร

3.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก 1 กก.ต่อหลุมต่อต้น

4.นำต้นชำ กิ่งชำ หรือต้นฝรั่งที่เหมาะในการปลูกลงหลุมแล้วกลบด้วยดินท่วมโคน รดน้ำ

5.การรดน้ำ รดวันเว้นวัน ฝรั่งไม่ชอบน้ำถ้าเปียกชื้นจะมีเชื้อรา

6.เดือนที่4-5 ออกผลผลิตรุ่นแรกให้ปลิดทิ้งให้หมด

7.เดือนที่ 7 เก็บผลผลิตทิ้งเหลือไว้ต้นละ 2 ผลต่อต้น และคัดเลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุด เพื่อคัดเอาผลโตที่สุด

8.เดือนที่ 8 หรือเดือนต่อมาเหลือผลผลิต 10 ผลต่อต้น จะเป็นการเพิ่มผลผลิต ให้ได้ผลดกโตสมบูรณ์

9.ถ้าใบแห้ง เหี่ยว บำรุงด้วยน้ำหมักหอยเชอรี่ บำรุงต้น ใบ

10.ถ้ามีเพลี้ยก็กำจัดด้วยน้ำหมักชีวภาพ

อุปกรณ์ ->

วัสดุ-อุปกรณ์

1.สะเดา จำนวน 1 กก.

2.ใบยูคาลิปตัส จำนวน 1 กก.

3.น้ำอีเอ็ม จำนวน 1 ลิตร

กระบวนการ/ขั้นตอน->

เทคนิคการปลูกฝรั่ง

ฝรั่งจะมีใบลักษณะเป็นคู่ๆ ยืนยาวออกไป ให้นับจากกิ่ง ถ้าใบคู่มีเกิน 4 คู่ขึ้นไป ให้ตัดออก เพราะการตัดทำให้ต้นฝรั่งพยายามแตกกิ่ง และออกดอก ออกผล ทำให้ผลดกเต็มต้น

สำหรับฝรั่งขี้นก ถ้าผลฝรั่งมีขนาดประมาณลูกมะนาวผลเล็ก ก็สามารถเริ่มห่อด้วยถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติกขนาดเล็ก การห่อช่วยกันแมลง ผิวสวย และทำให้ฝรั่งสุกเร็วขึ้น
สำหรับฝรั่งพันธุ์อื่นๆ ก็ควรห่อผลด้วย เพราะจะได้ป้องกันแมลงเจาะ เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะไม่อย่างนั้น เวลาฝรั่งโต พอปลอกผลฝรั่ง ก็จะพบหนอนอยู่ภายใน.. เสียดายแย่เลย

ข้อพึงระวัง ->

1.ในช่วงฤดูฝนระวังเชื้อราท่ีเกิดกับฝรั่ง

2.ควรตัดแต่งกิ่งควบคุมผลผลิตไม่ให้มากเกินไปเพราะจะทำให้ราคาตก

3.ก่อนปลูกต้องตากดินและโรยปูนขาวอย่างน้อย 5 วัน ก่อนลงมือปลูก

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดขอนแก่น
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา