โดย :
ดวงใจ สมแก้ว/นว.พช.ชำนาญการ
2018-02-07-16:11:59
image1

3 กุมภาพันธ์ 2561 . สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบนางดวงใจสมแก้ว และนางพรชลี มีบุญ นว.พช.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มน้ำพริกบ้านตุนกุก ม.7 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

image1 image2 image3

เว็บไซต์สัมมาชีพชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์ :
Email :
ที่อยู่ :

เกี่ยวกับเรา